2008. nov. 29.

VIZSGAKISOKOS (amit a vizsgákhoz feltétlenül tudni kell)

A 2008/2009-es tanév őszi félévének vizsgaidőszaka:
2008. december 15. (hétfő) -2009. január 30-ig (péntek) tart.
A vizsgaidőszak utolsó hete egyben az UV hét.
A vizsgákra előzetesen ETR-ben kell jelentkezni, ezen módosítani a vizsga időpontját megelőző 36 óráig lehet (HKR 71. §).

A vizsgára magaddal kell vinni:
index (!),
személyazonosságot igazoló okirat (személyi ig., útlevél).
Puskázás esetén az oktatónak joga van megszakítani a hallgató vizsgáját, és elégtelenre értékelni azt. Egy félévben ugyanabból a tanegységből maximum kétszer vizsgázhat a hallgató. A második próbálkozás - elégtelen első próbálkozás esetén - utóvizsga, illetve 2-4-es érdemjegy esetén javítóvizsga lehet. Javítóvizsgát egy vizsgaidőszakban csak egy tárgyból, egyszer tehet a hallgató. Az elégtelen érdemjegy minden esetben jobb, mint az elhagyott tanegység.
További információ: HKR 64.§-73.§ (http://info.etr.elte.hu/info/doc/ELTE_SZMSZ_II.pdf).
A 2008/2009-es tanév tavaszi félévére vonatkozó tanulmányi és egyéb kérvények leadási határideje 2009. január 23. (péntek) 12:00. A kérvényeket a Tanulmányi Hivatalban kell leadni. A kari Tanulmányi Bizottság várhatóan január 29-én bírálja el a hozzá beérkezett kérvényeket. A határidőn túl beérkezett kérvényeket NEM tudjuk elfogadni.

ELTE BTK HÖK
Tanulmányi Bizottság

Nincsenek megjegyzések: